• Trang chủ
 • Chính sách và bảo mật thông tin

Chính sách và bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin theo quy định 52/2013/NĐ-CP

Điều 69. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà WINWINJAPAN thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các Khách hàng của mình thông qua website của winwinjapan.com.vn tại địa chỉ https://winwinjapan.com.vn/

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, WINWINJAPAN không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, WINWINJAPAN sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của WINWINJAPAN được cung cấp trên website này.

WINWINJAPAN đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

WINWINJAPAN thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

 • Thực hiện và quản lý việc cung đăng ký sử dụng và cung cấp dịch vụ (các dịch vụ) cho Khách hàng.
 • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
 • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của WINWINJAPAN .
 • Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng.
 • Đảm bảo quyền lợi khách hàng.
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng về dịch vụ.
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà WINWINJAPAN thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

 • Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, email.
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.
 • Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh.

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, WINWINJAPAN không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website.

Phương pháp thu thập thông tin

WINWINJAPAN thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên qua website thông qua việc đăng kí trực tiếp tại các form đăng ký mua hàng, đăng ký mua dịch vụ hoặc liên hệ trên website và chương trình Khách hàng thường xuyên.

Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

WINWINJAPAN sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Việc công bố thông tin thu thập

WINWINJAPAN có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

WINWINJAPAN sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, WINWINJAPAN có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho WINWINJAPAN đều có các quyền như sau:

 • Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập.
 • Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập.
 • Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thường xuyên, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của WINWINJAPAN ).
 • Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin.
 • Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của WINWINJAPAN .

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho WINWINJAPAN các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

 Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

WINWINJAPAN sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết mà không cần phải thông báo trước, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại WINWINJAPAN , không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại https://winwinjapan.com.vn/. Chúng tôi khuyến khích Khách hàng đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.

Chúng tôi luôn nhấn mạnh khẳng định rằng: Chúng tôi rất coi trọng quyền lợi được bảo mật thông tin của quý khách hàng.

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu như quý khách có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến Chính sách bảo mật của Công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Thông tin về công ty

Tên công ty:/ Company name CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC WINWINJAPAN
Trụ sở:/ Headquarter: Số 125 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam.
Văn Phòng Đào Tạo Trường Trung Cấp Nghề Cơ Khí 1 Hà Nội
Điện thoại:/ Tel 0338055565
Email: company.winwinjapan@gmail.com
Website: https://winwinjapan.com.vn/

© Copyright © 2019-2020 WINWINJAPAN. All rights reserved

zalo
zalo